انتقاد آلمان از تحرکات نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه

انتقاد آلمان از تحرکات نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه

وزیر خارجه آلمان در یک مصاحبه ضمن مخالفت با تحرکات نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه گفت که «ما باید از جنگ افروزی بپرهیزیم».

انتقاد آلمان از تحرکات نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه

(image)

وزیر خارجه آلمان در یک مصاحبه ضمن مخالفت با تحرکات نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه گفت که «ما باید از جنگ افروزی بپرهیزیم».
انتقاد آلمان از تحرکات نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه

دانلود موزیک