انتشار دروس اخلاقی و تفسیری توسط حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

انتشار دروس اخلاقی و تفسیری توسط حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

همزمان با آغاز ماه رمضان، سلسله دروس تفسیری، اخلاقی، علمی و تاریخی ارائه شده توسط مراجع معظم تقلید و اساتید برجسته حوزه در سایت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان قرار می‌گیرد.

انتشار دروس اخلاقی و تفسیری توسط حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

(image)

همزمان با آغاز ماه رمضان، سلسله دروس تفسیری، اخلاقی، علمی و تاریخی ارائه شده توسط مراجع معظم تقلید و اساتید برجسته حوزه در سایت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان قرار می‌گیرد.
انتشار دروس اخلاقی و تفسیری توسط حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان

دانلود موزیک