انتخاب ۲۵ اردیبهشت به‌عنوان روز پاسداشت زبان فارسی

انتخاب ۲۵ اردیبهشت به‌عنوان روز پاسداشت زبان فارسی

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد مناسبت‌های جدیدی به تقویم سالانه اضافه شود که هفتم فروردین به نام روز هنرهای نمایشی، ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی و ۲۳ تیر روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان، از آن جمله‌اند.

انتخاب ۲۵ اردیبهشت به‌عنوان روز پاسداشت زبان فارسی

(image)

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد مناسبت‌های جدیدی به تقویم سالانه اضافه شود که هفتم فروردین به نام روز هنرهای نمایشی، ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی و ۲۳ تیر روز گفت‌وگو و تعامل سازنده با جهان، از آن جمله‌اند.
انتخاب ۲۵ اردیبهشت به‌عنوان روز پاسداشت زبان فارسی

خبرگزاری مهر