انتخابات سال آینده شوراها در شهر ری مستقل از تهران برگزار نمی شود

انتخابات سال آینده شوراها در شهر ری مستقل از تهران برگزار نمی شود

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: انتخابات سال آینده پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر ری به طور مستقل برگزار نمی شود و این شهر همچنان جزو حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات است.

انتخابات سال آینده شوراها در شهر ری مستقل از تهران برگزار نمی شود

(image)

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: انتخابات سال آینده پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهر ری به طور مستقل برگزار نمی شود و این شهر همچنان جزو حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات است.
انتخابات سال آینده شوراها در شهر ری مستقل از تهران برگزار نمی شود

خرید بک لینک رنک 1

فیلم سریال آهنگ