امیر نوری گفت می‌رود تا بر دستان مدافعین حرم بوسه بزند

امیر نوری گفت می‌رود تا بر دستان مدافعین حرم بوسه بزند

علی صالحی در برنامه «شیدایی» شبکه دو سیما با اشاره به حضور امیر نوری در جمع مدافعان حرم گفت: به داشتن چنین همکاران و دوستانی افتخار می‌کنم.

امیر نوری گفت می‌رود تا بر دستان مدافعین حرم بوسه بزند

(image)

علی صالحی در برنامه «شیدایی» شبکه دو سیما با اشاره به حضور امیر نوری در جمع مدافعان حرم گفت: به داشتن چنین همکاران و دوستانی افتخار می‌کنم.
امیر نوری گفت می‌رود تا بر دستان مدافعین حرم بوسه بزند

اسکای نیوز