امکان ادامه تحصیل مربیان دانشگاه آزاد فراهم شد

امکان ادامه تحصیل مربیان دانشگاه آزاد فراهم شد

طی بخشنامه‌ای، امکان ادامه تحصیل مربیان دانشگاه آزاد در واحدهای بین الملل و الکترونیک این دانشگاه فراهم شده است.

امکان ادامه تحصیل مربیان دانشگاه آزاد فراهم شد

(image)

طی بخشنامه‌ای، امکان ادامه تحصیل مربیان دانشگاه آزاد در واحدهای بین الملل و الکترونیک این دانشگاه فراهم شده است.
امکان ادامه تحصیل مربیان دانشگاه آزاد فراهم شد

اسکای نیوز