العبادی دستور تعجیل در آزادسازی موصل را صادر کرد

العبادی دستور تعجیل در آزادسازی موصل را صادر کرد

نخست وزیر عراق دستور داد تا عملیات آزاد سازی موصل سریعتر آغاز شود.

العبادی دستور تعجیل در آزادسازی موصل را صادر کرد

(image)

نخست وزیر عراق دستور داد تا عملیات آزاد سازی موصل سریعتر آغاز شود.
العبادی دستور تعجیل در آزادسازی موصل را صادر کرد

بک لینک قوی

تلگرام