العبادی: اجازه نمی‌دهم به مجلس بی‌احترامی شود

العبادی: اجازه نمی‌دهم به مجلس بی‌احترامی شود

نخست وزیر عراق بر لزوم حفظ احترام مجلس این کشور تاکید کرد.

العبادی: اجازه نمی‌دهم به مجلس بی‌احترامی شود

(image)

نخست وزیر عراق بر لزوم حفظ احترام مجلس این کشور تاکید کرد.
العبادی: اجازه نمی‌دهم به مجلس بی‌احترامی شود

بک لینک رنک 3

سپهر نیوز