الزام ایرلاین‌ها به همکاری با مسافران برای ادای فریضه نماز صبح

الزام ایرلاین‌ها به همکاری با مسافران برای ادای فریضه نماز صبح

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: شرکت‌هایی که تایم پروازی آنها تداخل با اذان صبح دارد، باید اقامه نماز صبح مسافران را در اولویت قرار داده و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد.

الزام ایرلاین‌ها به همکاری با مسافران برای ادای فریضه نماز صبح

(image)

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: شرکت‌هایی که تایم پروازی آنها تداخل با اذان صبح دارد، باید اقامه نماز صبح مسافران را در اولویت قرار داده و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد.
الزام ایرلاین‌ها به همکاری با مسافران برای ادای فریضه نماز صبح