الحشد الشعبی: اگر «العبادی» بخواهد وارد فلوجه می‌شویم

الحشد الشعبی: اگر «العبادی» بخواهد وارد فلوجه می‌شویم

نیروهای بسیج مردمی عراق با بیان این که مأموریت خود در فلوجه را به پایان رسانده‌اند، اعلام کردند که در صورت درخواست نخست وزیر عراق برای آزادسازی مرکز این شهر وارد میدان خواهند شد.

الحشد الشعبی: اگر «العبادی» بخواهد وارد فلوجه می‌شویم

(image)

نیروهای بسیج مردمی عراق با بیان این که مأموریت خود در فلوجه را به پایان رسانده‌اند، اعلام کردند که در صورت درخواست نخست وزیر عراق برای آزادسازی مرکز این شهر وارد میدان خواهند شد.
الحشد الشعبی: اگر «العبادی» بخواهد وارد فلوجه می‌شویم

روزنامه قانون