اقدام متناقض آمریکا در بزرگترین رزمایش دریایی جهان/ سیگنال هشدار به پکن و پیونگ یانگ

اقدام متناقض آمریکا در بزرگترین رزمایش دریایی جهان/ سیگنال هشدار به پکن و پیونگ یانگ

واشنگتن در آستانه برگزاری بزرگترین رزمایش دریایی جهان که از قضا چین هم در آن حضور دارد، در اقدامی متناقض از دو متحد آسیایی خود برای ارسال سیگنال هشدار به پکن و پیونگ یانگ استفاده کرد.

اقدام متناقض آمریکا در بزرگترین رزمایش دریایی جهان/ سیگنال هشدار به پکن و پیونگ یانگ

(image)

واشنگتن در آستانه برگزاری بزرگترین رزمایش دریایی جهان که از قضا چین هم در آن حضور دارد، در اقدامی متناقض از دو متحد آسیایی خود برای ارسال سیگنال هشدار به پکن و پیونگ یانگ استفاده کرد.
اقدام متناقض آمریکا در بزرگترین رزمایش دریایی جهان/ سیگنال هشدار به پکن و پیونگ یانگ

فیلم سریال آهنگ