اقدامات امریکا موجب ایجاد القاعده و داعش شد/ راه‌حل بحران سوریه سیاسی است

اقدامات امریکا موجب ایجاد القاعده و داعش شد/ راه‌حل بحران سوریه سیاسی است

وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با جان کری به شدت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت مداخلات غرب به گسترش تروریسم در جهان منجر شده است.

اقدامات امریکا موجب ایجاد القاعده و داعش شد/ راه‌حل بحران سوریه سیاسی است

(image)

وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با جان کری به شدت از سیاست‌های آمریکا انتقاد کرد و گفت مداخلات غرب به گسترش تروریسم در جهان منجر شده است.
اقدامات امریکا موجب ایجاد القاعده و داعش شد/ راه‌حل بحران سوریه سیاسی است

شهر خبر

افق