اقتصاد مقاومتی به طرح ضیافت اندیشه اساتید می‌رود/ آغاز طرح از نیمه خرداد

اقتصاد مقاومتی به طرح ضیافت اندیشه اساتید می‌رود/ آغاز طرح از نیمه خرداد

مسئول مرکز آموزش اساتید نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: طرح ضیافت اندیشه از نیمه خرداد آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

اقتصاد مقاومتی به طرح ضیافت اندیشه اساتید می‌رود/ آغاز طرح از نیمه خرداد

(image)

مسئول مرکز آموزش اساتید نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: طرح ضیافت اندیشه از نیمه خرداد آغاز و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.
اقتصاد مقاومتی به طرح ضیافت اندیشه اساتید می‌رود/ آغاز طرح از نیمه خرداد

خرم خبر