اقتصاد تعاونی بال پرواز اقتصاد مقاومتی است

اقتصاد تعاونی بال پرواز اقتصاد مقاومتی است
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، ” محمدرضا رضایی نژاد” ضمن تشریح اقتصاد تعاونی برای تبدیل شرایط موجود به فرصت سرمایه گذاری افزود: با بهره گیری از مدل اقتصاد تعاونی می توان تهدید بیکاری و حجم نقدینگی را به فرصت تبدیل کرد و در راه توسعه کشور از آن بهره برد .
وی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)به نام “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ” بیان داشت: با اعتماد سازی و استفاده مؤثر از نخبگان کشور به عنوان سهامداران عضو تعاونی و استفاده از پول خرد مردم به عنوان …

اقتصاد تعاونی بال پرواز اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، ” محمدرضا رضایی نژاد” ضمن تشریح اقتصاد تعاونی برای تبدیل شرایط موجود به فرصت سرمایه گذاری افزود: با بهره گیری از مدل اقتصاد تعاونی می توان تهدید بیکاری و حجم نقدینگی را به فرصت تبدیل کرد و در راه توسعه کشور از آن بهره برد .
وی همچنین با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)به نام “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل ” بیان داشت: با اعتماد سازی و استفاده مؤثر از نخبگان کشور به عنوان سهامداران عضو تعاونی و استفاده از پول خرد مردم به عنوان …
اقتصاد تعاونی بال پرواز اقتصاد مقاومتی است

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی