افشای پایگاه داده ۱۵ ساله جاسوسی از شهروندان انگلیسی

افشای پایگاه داده ۱۵ ساله جاسوسی از شهروندان انگلیسی

ستاد ارتباطات دولت انگلیس در حال ایجاد یک پایگاه داده از اطلاعات شخصی تمامی شهروندان انگلیسی به مدت ۱۵ سال است تا جاسوسی و کنترل آنها را تسهیل کند.

افشای پایگاه داده ۱۵ ساله جاسوسی از شهروندان انگلیسی

(image)

ستاد ارتباطات دولت انگلیس در حال ایجاد یک پایگاه داده از اطلاعات شخصی تمامی شهروندان انگلیسی به مدت ۱۵ سال است تا جاسوسی و کنترل آنها را تسهیل کند.
افشای پایگاه داده ۱۵ ساله جاسوسی از شهروندان انگلیسی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4