افشای فیش های حقوقی زشت و غیرانسانی است/ مردم این موضوع را را سیاسی می‌دانند

افشای فیش های حقوقی زشت و غیرانسانی است/ مردم این موضوع را را سیاسی می‌دانند

وزیر بهداشت گفت: نباید به موضوع فیش‌های حقوقی دامن زده شود زیرا مردم آگاه بوده و این موضوعات را مسایل سیاسی می‌دانند، متاسفانه هر از گاهی این مباحث مطرح شده که البته در چند روز اخیر به زشت‌ترین شکل ممکن اتفاق افتاده است.

افشای فیش های حقوقی زشت و غیرانسانی است/ مردم این موضوع را را سیاسی می‌دانند

(image)

وزیر بهداشت گفت: نباید به موضوع فیش‌های حقوقی دامن زده شود زیرا مردم آگاه بوده و این موضوعات را مسایل سیاسی می‌دانند، متاسفانه هر از گاهی این مباحث مطرح شده که البته در چند روز اخیر به زشت‌ترین شکل ممکن اتفاق افتاده است.
افشای فیش های حقوقی زشت و غیرانسانی است/ مردم این موضوع را را سیاسی می‌دانند

استخدام