افشای شکنجه زندانیان نوجوان در استرالیا

افشای شکنجه زندانیان نوجوان در استرالیا

مردم استرالیا در اعتراض به شکنجه نوجوانان در یکی از زندان‌های این کشور، در چندین شهر تظاهرات کردند.

افشای شکنجه زندانیان نوجوان در استرالیا

(image)

مردم استرالیا در اعتراض به شکنجه نوجوانان در یکی از زندان‌های این کشور، در چندین شهر تظاهرات کردند.
افشای شکنجه زندانیان نوجوان در استرالیا

دانلود نرم افزار جدید