افشای خوش خدمتی محمود عباس در کوچاندن یهودیان یمن 

افشای خوش خدمتی محمود عباس در کوچاندن یهودیان یمن 

خیرالدین عبدالرحمن در حساب کاربری خود در فیسبوک نقش محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان را در انتقال تعدادی یهودی از یمن به فلسطین که اخیرا صورت گرفت، برملا کرد.

افشای خوش خدمتی محمود عباس در کوچاندن یهودیان یمن 

(image)

خیرالدین عبدالرحمن در حساب کاربری خود در فیسبوک نقش محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان را در انتقال تعدادی یهودی از یمن به فلسطین که اخیرا صورت گرفت، برملا کرد.
افشای خوش خدمتی محمود عباس در کوچاندن یهودیان یمن 

دانلود موزیک

ابزار رسانه