افشای برخی جزئیات حفار‌ی‌های‌ اسرائیلی در زیر و اطراف مسجدالاقصی 

افشای برخی جزئیات حفار‌ی‌های‌ اسرائیلی در زیر و اطراف مسجدالاقصی 

موسسه اطلاع رسانی امور قدس و مسجد الاقصی برخی جزئیات حفاری‌های انجام شده در زیر قدس را منتشر کرد.

افشای برخی جزئیات حفار‌ی‌های‌ اسرائیلی در زیر و اطراف مسجدالاقصی 

(image)

موسسه اطلاع رسانی امور قدس و مسجد الاقصی برخی جزئیات حفاری‌های انجام شده در زیر قدس را منتشر کرد.
افشای برخی جزئیات حفار‌ی‌های‌ اسرائیلی در زیر و اطراف مسجدالاقصی 

آهنگ جدید