افزایش ۳ برابری پهنای باند اینترنت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

افزایش ۳ برابری پهنای باند اینترنت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گناباد از افزایش سه برابری اینترنت این دانشگاه از ۲۱ مگابیت برثانیه به ۶۴ مگابیت بر ثانیه خبر داد.

افزایش ۳ برابری پهنای باند اینترنت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

(image)

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گناباد از افزایش سه برابری اینترنت این دانشگاه از ۲۱ مگابیت برثانیه به ۶۴ مگابیت بر ثانیه خبر داد.
افزایش ۳ برابری پهنای باند اینترنت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

موزیک سرا