افزایش کشته‌های انفجارهای کابل

افزایش کشته‌های انفجارهای کابل

حملات انتحاری کابل که در میان تظاهرات کنندگان «جنبش روشنایی» در کابل روی داد بیش از ۵۰ نفر کشته و دهها نفر زخمی بر جای گذاشت.

افزایش کشته‌های انفجارهای کابل

(image)

حملات انتحاری کابل که در میان تظاهرات کنندگان «جنبش روشنایی» در کابل روی داد بیش از ۵۰ نفر کشته و دهها نفر زخمی بر جای گذاشت.
افزایش کشته‌های انفجارهای کابل

خرید بک لینک رنک 4

لوکس بلاگ