افزایش تسهیلات و ساماندهی وام‌ها برای دانشجویان مقطع دکتری

افزایش تسهیلات و ساماندهی وام‌ها برای دانشجویان مقطع دکتری

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در حوزه تسهیلات رفاهی در صندوق رفاه دانشجویان تلاش کردیم وام‌ها هدفمند شود و وام دانشجویان دکتری نیز با شیب افزایشی برای تمام دانشجویان در نظر گرفته شده است.

افزایش تسهیلات و ساماندهی وام‌ها برای دانشجویان مقطع دکتری

(image)

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در حوزه تسهیلات رفاهی در صندوق رفاه دانشجویان تلاش کردیم وام‌ها هدفمند شود و وام دانشجویان دکتری نیز با شیب افزایشی برای تمام دانشجویان در نظر گرفته شده است.
افزایش تسهیلات و ساماندهی وام‌ها برای دانشجویان مقطع دکتری

دانلود فیلم با لینک مستقیم