افراد ناشناس یک نیروی امنیتی عربستان را کشتند

افراد ناشناس یک نیروی امنیتی عربستان را کشتند

وزارت کشور عربستان سعودی از کشته شدن یک نیروی امنیتی این کشور در تیراندازی افراد ناشناس خبر داد.

افراد ناشناس یک نیروی امنیتی عربستان را کشتند

(image)

وزارت کشور عربستان سعودی از کشته شدن یک نیروی امنیتی این کشور در تیراندازی افراد ناشناس خبر داد.
افراد ناشناس یک نیروی امنیتی عربستان را کشتند

ابزار رسانه