افت اندک قیمت نفت در بازارهای جهانی

افت اندک قیمت نفت در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی با ۵۵ سنت کاهش به ۴۲.۱۵ دلار رسید که کمترین قیمت از ماه آوریل به شمار می رود.

افت اندک قیمت نفت در بازارهای جهانی

(image)

قیمت نفت در بازارهای جهانی با ۵۵ سنت کاهش به ۴۲.۱۵ دلار رسید که کمترین قیمت از ماه آوریل به شمار می رود.
افت اندک قیمت نفت در بازارهای جهانی

دانلود موزیک