افتضاح جنسی آل سعود، اینبار رومانی !!

افتضاح جنسی آل سعود، اینبار رومانی !!

سفیر عربستان در رومانی در رسوایی جدیدی، یک دختر رومانیایی را پس از تجاوز، به قتل رساند.

افتضاح جنسی آل سعود، اینبار رومانی !!

(image)

سفیر عربستان در رومانی در رسوایی جدیدی، یک دختر رومانیایی را پس از تجاوز، به قتل رساند.
افتضاح جنسی آل سعود، اینبار رومانی !!

آپدیت نود 32 ورژن 8

موزیک سرا