افتتاحیه اردوهای راهیان‌نور سال ۹۵ در بازی دراز/ پایان صعود ۲۵ هزارنفری

افتتاحیه اردوهای راهیان‌نور سال ۹۵ در بازی دراز/ پایان صعود ۲۵ هزارنفری

جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان‌نور کشور گفت: افتتاحیه اردوهای راهیان نور کشور در سال ۹۵ همزمان با مراسم صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز کلید خورد.

افتتاحیه اردوهای راهیان‌نور سال ۹۵ در بازی دراز/ پایان صعود ۲۵ هزارنفری

(image)

جانشین رئیس ستاد مرکزی راهیان‌نور کشور گفت: افتتاحیه اردوهای راهیان نور کشور در سال ۹۵ همزمان با مراسم صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز کلید خورد.
افتتاحیه اردوهای راهیان‌نور سال ۹۵ در بازی دراز/ پایان صعود ۲۵ هزارنفری

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

خرم خبر