اعطای بیمه درمانی به تمامی معتادان/ آمار معتادان کل کشور

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: با اقدامات صورت گرفته، بیمه درمانی به تمامی معتادان تعلق می گیرد.