اعزام ۷۰۰۰ نیروی پلیس ترکیه به اینجرلیک/ کودتای جدیدی در راه است؟

اعزام ۷۰۰۰ نیروی پلیس ترکیه به اینجرلیک/ کودتای جدیدی در راه است؟

برخی منابع خبری از حضور حدود ۷۰۰۰ نیروی پلیس به شدت مسلح ترکیه در اطراف پایگاه هوایی «اینجرلیک» و تعطیلی این پایگاه خبر دادند. برخی گزارش‌های تأییدنشده از احتمال اعزام این نیروها برای مقابله با کودتای جدید حکایت دارد.

اعزام ۷۰۰۰ نیروی پلیس ترکیه به اینجرلیک/ کودتای جدیدی در راه است؟

(image)

برخی منابع خبری از حضور حدود ۷۰۰۰ نیروی پلیس به شدت مسلح ترکیه در اطراف پایگاه هوایی «اینجرلیک» و تعطیلی این پایگاه خبر دادند. برخی گزارش‌های تأییدنشده از احتمال اعزام این نیروها برای مقابله با کودتای جدید حکایت دارد.
اعزام ۷۰۰۰ نیروی پلیس ترکیه به اینجرلیک/ کودتای جدیدی در راه است؟

خبرگزاری دانشگاه های کشور