اعزام بیش از ۶۰۰ دانشجو به مناطق محروم استان یزد

اعزام بیش از ۶۰۰ دانشجو به مناطق محروم استان یزد

​ رئیس بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد از اعزام ۶۱۳ دانشجو به مناطق محروم و روستا در قالب ۳۹ دوره داخل استانی و یک دوره خارج از استانی خبر داد.

اعزام بیش از ۶۰۰ دانشجو به مناطق محروم استان یزد

(image)

​ رئیس بسیج سازندگی سپاه الغدیر استان یزد از اعزام ۶۱۳ دانشجو به مناطق محروم و روستا در قالب ۳۹ دوره داخل استانی و یک دوره خارج از استانی خبر داد.
اعزام بیش از ۶۰۰ دانشجو به مناطق محروم استان یزد

فروش بک لینک

عکس