اعدام ده‌ها داعشی از ترس خبرچینی/ نفوذی‌ها چه کسانی هستند؟

اعدام ده‌ها داعشی از ترس خبرچینی/ نفوذی‌ها چه کسانی هستند؟

خبرگزاری آسوشیتدپرس از اعدام ده‌ها نفر از اعضای داعش به فرمان سران این گروه از بیم جاسوسی آن‌ها خبر داده است.

اعدام ده‌ها داعشی از ترس خبرچینی/ نفوذی‌ها چه کسانی هستند؟

(image)

خبرگزاری آسوشیتدپرس از اعدام ده‌ها نفر از اعضای داعش به فرمان سران این گروه از بیم جاسوسی آن‌ها خبر داده است.
اعدام ده‌ها داعشی از ترس خبرچینی/ نفوذی‌ها چه کسانی هستند؟

فانتزی