اعتکاف فرصتی برای تفکر به عمر از دست رفته و گرفتن تصمیم‌های بزرگ است/ جمله مرحوم حداد که باعث تحول درشهید مطهری شد

اعتکاف فرصتی برای تفکر به عمر از دست رفته و گرفتن تصمیم‌های بزرگ است/ جمله مرحوم حداد که باعث تحول درشهید مطهری شد

رنیس اسبق سازمان ملی جوانان ضمن تاکید بر این مطلب که اعتکاف مکانی برای تشکیل دوستی‌های بزرگ است، گفت: در این چنین فضاهایی است که انسان تصمیمات بزرگ زندگی خود را می‌گیرد.

اعتکاف فرصتی برای تفکر به عمر از دست رفته و گرفتن تصمیم‌های بزرگ است/ جمله مرحوم حداد که باعث تحول درشهید مطهری شد

(image)

رنیس اسبق سازمان ملی جوانان ضمن تاکید بر این مطلب که اعتکاف مکانی برای تشکیل دوستی‌های بزرگ است، گفت: در این چنین فضاهایی است که انسان تصمیمات بزرگ زندگی خود را می‌گیرد.
اعتکاف فرصتی برای تفکر به عمر از دست رفته و گرفتن تصمیم‌های بزرگ است/ جمله مرحوم حداد که باعث تحول درشهید مطهری شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

bluray movie download