اعتصاب رسانه‌ای‌های استرالیا به تعدیل ناگهانی ۱۲۰ خبرنگار

کارکنان زیر مجموعه رسانه‌ «فیرفکس» در عکس‌العمل به تعدیل ناگهانی ۱۲۰ خبرنگار، اعتصاب کردند.