اظهارنظر ضرغامی در پاسخ به نامه مدیر شبکه مستند

اظهارنظر ضرغامی در پاسخ به نامه مدیر شبکه مستند

رئیس سابق سازمان صداوسیما به نامه اخیر مدیر شبکه مستند پاسخ داد.

اظهارنظر ضرغامی در پاسخ به نامه مدیر شبکه مستند

(image)

رئیس سابق سازمان صداوسیما به نامه اخیر مدیر شبکه مستند پاسخ داد.
اظهارنظر ضرغامی در پاسخ به نامه مدیر شبکه مستند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

دانلود سرا