اظهارات کری درباره جنگ با داعش در موصل

اظهارات کری درباره جنگ با داعش در موصل

 وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنانی گفت که پیروزی بر داعش در موصل مرحل تعیین کننده‌ای در جنگ علیه داعش به شمار می‌آید.

اظهارات کری درباره جنگ با داعش در موصل

(image)

 وزیر امور خارجه آمریکا طی سخنانی گفت که پیروزی بر داعش در موصل مرحل تعیین کننده‌ای در جنگ علیه داعش به شمار می‌آید.
اظهارات کری درباره جنگ با داعش در موصل

مهارت برتر