اصلاحیه قانون نحوه جبران خسارات کارکنان محیط زیست ابلاغ شد

اصلاحیه قانون نحوه جبران خسارات کارکنان محیط زیست ابلاغ شد

رئیس جمهور قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی را برای اجرا ابلاغ کرد.

اصلاحیه قانون نحوه جبران خسارات کارکنان محیط زیست ابلاغ شد

(image)

رئیس جمهور قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی را برای اجرا ابلاغ کرد.
اصلاحیه قانون نحوه جبران خسارات کارکنان محیط زیست ابلاغ شد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

bluray movie download