اصرار روسیه بر عملیات نظامی مشترک با آمریکا در سوریه

اصرار روسیه بر عملیات نظامی مشترک با آمریکا در سوریه

وزرای خارجه روسیه و آمریکا در تماس تلفنی، عملیات نظامی مشترک در سوریه و اوضاع مرزهای مشترک این کشور با ترکیه را بررسی کردند.

اصرار روسیه بر عملیات نظامی مشترک با آمریکا در سوریه

(image)

وزرای خارجه روسیه و آمریکا در تماس تلفنی، عملیات نظامی مشترک در سوریه و اوضاع مرزهای مشترک این کشور با ترکیه را بررسی کردند.
اصرار روسیه بر عملیات نظامی مشترک با آمریکا در سوریه

bluray movie download