اشتون کارتر: به دنبال راهی برای مقابله با داعش از جنوب سوریه هستیم

اشتون کارتر: به دنبال راهی برای مقابله با داعش از جنوب سوریه هستیم

وزیر دفاع آمریکا گفت که این کشور برای آغاز عملیاتی در سوریه از جنوب این کشور است؛ وی ادعا کرده هدف از این عملیات «مبارزه با داعش» است.

اشتون کارتر: به دنبال راهی برای مقابله با داعش از جنوب سوریه هستیم

(image)

وزیر دفاع آمریکا گفت که این کشور برای آغاز عملیاتی در سوریه از جنوب این کشور است؛ وی ادعا کرده هدف از این عملیات «مبارزه با داعش» است.
اشتون کارتر: به دنبال راهی برای مقابله با داعش از جنوب سوریه هستیم

خبرگزاری مهر