اس ۳۰۰، موشک هایی که سوخت

اس ۳۰۰، موشک هایی که سوخت

چهره وابستگان نظامی و خبرنگاران خارجی در حین نمایش تسلیحات دفاعی در روز ارتش ایران دیدنی بود اکثرا گرد شده بود، البته چشم بادامی ها بیضی، ولی وقتی اس ۳۰۰ ها بیرون آمد به یکباره همه برق می زد.

اس ۳۰۰، موشک هایی که سوخت

(image)

چهره وابستگان نظامی و خبرنگاران خارجی در حین نمایش تسلیحات دفاعی در روز ارتش ایران دیدنی بود اکثرا گرد شده بود، البته چشم بادامی ها بیضی، ولی وقتی اس ۳۰۰ ها بیرون آمد به یکباره همه برق می زد.
اس ۳۰۰، موشک هایی که سوخت

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

bluray movie download