اسناد حداد عادل از تخلفات دولتی ها در انتخابات

اسناد حداد عادل از تخلفات دولتی ها در انتخابات

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی‌ها بدانند جمهوری اسلامی به آنها اتکا و اعتماد نمی‌کند، گفت: دولت باید مطابق با رفتار آمریکایی‌ها عمل کند.

اسناد حداد عادل از تخلفات دولتی ها در انتخابات

(image)

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمریکایی‌ها بدانند جمهوری اسلامی به آنها اتکا و اعتماد نمی‌کند، گفت: دولت باید مطابق با رفتار آمریکایی‌ها عمل کند.
اسناد حداد عادل از تخلفات دولتی ها در انتخابات

آپدیت نود 32 ورژن 6

wolrd press news