اسرائیل بر توافق هسته‌ای نظارت می‌کند

اسرائیل بر توافق هسته‌ای نظارت می‌کند

وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی مدعی شد ایران فقط به بخش اول برنامه جامع اقدام مشترک پایبند خواهد بود و اسرائیل بر تخلفات از توافق هسته‌ای نظارت می‌کند.

اسرائیل بر توافق هسته‌ای نظارت می‌کند

(image)

وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی مدعی شد ایران فقط به بخش اول برنامه جامع اقدام مشترک پایبند خواهد بود و اسرائیل بر تخلفات از توافق هسته‌ای نظارت می‌کند.
اسرائیل بر توافق هسته‌ای نظارت می‌کند

بک لینک رنک 6

بازی