اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است

اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است

معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار همتای ایرانی خود بشار اسد را رئیس جمهور قانونی سوریه خواند و گفت: تصمیم گیری در باره آینده سوریه توسط خود مردم سوریه است.

اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است

(image)

معاون وزیر خارجه روسیه در دیدار همتای ایرانی خود بشار اسد را رئیس جمهور قانونی سوریه خواند و گفت: تصمیم گیری در باره آینده سوریه توسط خود مردم سوریه است.
اسد رئیس جمهور قانونی سوریه است

بک لینک رنک 7

تکنولوژی جدید