استیضاح وزیر آموزش و پرورش قطعی شد

استیضاح وزیر آموزش و پرورش قطعی شد

نمایندگان مجلس در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات از پاسخ‌های فانی قانع نشدند.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش قطعی شد

(image)

نمایندگان مجلس در جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات از پاسخ‌های فانی قانع نشدند.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش قطعی شد

bluray movie download