استقلال خوزستان تیم منسجمی است/ منصوریان به دلیل شرکت در جلسه فنی در نشست خبری غایب بود

استقلال خوزستان تیم منسجمی است/ منصوریان به دلیل شرکت در جلسه فنی در نشست خبری غایب بود

مربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال خوزستان حاضر شد.

استقلال خوزستان تیم منسجمی است/ منصوریان به دلیل شرکت در جلسه فنی در نشست خبری غایب بود

(image)

مربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل استقلال خوزستان حاضر شد.
استقلال خوزستان تیم منسجمی است/ منصوریان به دلیل شرکت در جلسه فنی در نشست خبری غایب بود

wolrd press news