استقرار چندلایه نیروها برای شناسایی دقیق تهدیدات/ امن‌ترین مرزهای جهان را داریم

استقرار چندلایه نیروها برای شناسایی دقیق تهدیدات/ امن‌ترین مرزهای جهان را داریم

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه مرزهای جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین مرزهای جهان هستند، گفت: مجموعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحث حفاظت از مرزها اقدامات گسترده‌ای دارد.

استقرار چندلایه نیروها برای شناسایی دقیق تهدیدات/ امن‌ترین مرزهای جهان را داریم

(image)

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه مرزهای جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین مرزهای جهان هستند، گفت: مجموعه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحث حفاظت از مرزها اقدامات گسترده‌ای دارد.
استقرار چندلایه نیروها برای شناسایی دقیق تهدیدات/ امن‌ترین مرزهای جهان را داریم

بازی