استفاده از ظرفیت نخبگان برای تعالی، پیشرفت و استقلال کشور یک ضرورت است

استفاده از ظرفیت نخبگان برای تعالی، پیشرفت و استقلال کشور یک ضرورت است
گفتمان صمیمی استاندار خراسان رضوی با نخبگان حوزویف دانشگاهی و استعدادهای برتر استان برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در این نشست صمیمانه ضمن تسلیت شهادت حضرت علی (ع)، باب علم رسول مکرم اسلام (ص) اظهار داشت: وای بر ما اگر نتوانیم از نخبگان به عنوان ذخائر کشور برای توسعه و پیشرفت در حوزه های مختلف، استفاده کنیم.
وی افزود: بر ذمه ی تمام مسئولان نظام است تا برای بروز و ظهور گوهر علم و دانش نخبگان ظرفیت سازی کنند؛ زیرا امروز بیشتر از هر چیز دیگری نیاز به …

استفاده از ظرفیت نخبگان برای تعالی، پیشرفت و استقلال کشور یک ضرورت است

گفتمان صمیمی استاندار خراسان رضوی با نخبگان حوزویف دانشگاهی و استعدادهای برتر استان برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در این نشست صمیمانه ضمن تسلیت شهادت حضرت علی (ع)، باب علم رسول مکرم اسلام (ص) اظهار داشت: وای بر ما اگر نتوانیم از نخبگان به عنوان ذخائر کشور برای توسعه و پیشرفت در حوزه های مختلف، استفاده کنیم.
وی افزود: بر ذمه ی تمام مسئولان نظام است تا برای بروز و ظهور گوهر علم و دانش نخبگان ظرفیت سازی کنند؛ زیرا امروز بیشتر از هر چیز دیگری نیاز به …
استفاده از ظرفیت نخبگان برای تعالی، پیشرفت و استقلال کشور یک ضرورت است

اسکای نیوز