استعفای میرکریمی بالاخره پذیرفته شد/ منوچهر شاهسواری مدیر عامل جدید خانه سینما

استعفای میرکریمی بالاخره پذیرفته شد/ منوچهر شاهسواری مدیر عامل جدید خانه سینما

پس از استعفای رضا میرکریمی منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما شد.

استعفای میرکریمی بالاخره پذیرفته شد/ منوچهر شاهسواری مدیر عامل جدید خانه سینما

(image)

پس از استعفای رضا میرکریمی منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما شد.
استعفای میرکریمی بالاخره پذیرفته شد/ منوچهر شاهسواری مدیر عامل جدید خانه سینما

تکست آهنگ