استعفای مدیرعامل سازمان بنادر ربطی به کشف کالای قاچاق ندارد

استعفای مدیرعامل سازمان بنادر ربطی به کشف کالای قاچاق ندارد

مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی با تأیید استعفای سعیدنژاد از سمت مدیرعاملی سازمان بنادر دریانوردی، گفت: این استعفا به دلایل شخصی صورت گرفته و ربطی به کشف کالای قاچاق ندارد.

استعفای مدیرعامل سازمان بنادر ربطی به کشف کالای قاچاق ندارد

(image)

مدیر روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی با تأیید استعفای سعیدنژاد از سمت مدیرعاملی سازمان بنادر دریانوردی، گفت: این استعفا به دلایل شخصی صورت گرفته و ربطی به کشف کالای قاچاق ندارد.
استعفای مدیرعامل سازمان بنادر ربطی به کشف کالای قاچاق ندارد

موزیک جوان