استدلال ابطحی برای ریاست عارف به جای لاریجانی

استدلال ابطحی برای ریاست عارف به جای لاریجانی

عضو مجمع روحانیون مبارز ضمن تاکید بر ریاست محمدرضا عارف در مجلس دهم گفته است که لاریجانی دیگر قدرت تصحیح ارتباطات سطح ملی اصلاح‌طلبان با نهادهای قدرت را هم ندارد و باز هم عارف بیشتر مورد اعتماد نهادهای قدرت است.

استدلال ابطحی برای ریاست عارف به جای لاریجانی

(image)

عضو مجمع روحانیون مبارز ضمن تاکید بر ریاست محمدرضا عارف در مجلس دهم گفته است که لاریجانی دیگر قدرت تصحیح ارتباطات سطح ملی اصلاح‌طلبان با نهادهای قدرت را هم ندارد و باز هم عارف بیشتر مورد اعتماد نهادهای قدرت است.
استدلال ابطحی برای ریاست عارف به جای لاریجانی

آپدیت نود 32 ورژن 7

خرم خبر