استاد حمید سبزواری «پدر شعر انقلاب» دار فانی را وداع گفت

استاد حمید سبزواری «پدر شعر انقلاب» دار فانی را وداع گفت

استاد حمید سبزواری «پدر شعر انقلاب» و سراینده آثار مشهور و ماندنی دوران انقلاب و دفاع مقدس ساعاتی پیش درگذشت.

استاد حمید سبزواری «پدر شعر انقلاب» دار فانی را وداع گفت

(image)

استاد حمید سبزواری «پدر شعر انقلاب» و سراینده آثار مشهور و ماندنی دوران انقلاب و دفاع مقدس ساعاتی پیش درگذشت.
استاد حمید سبزواری «پدر شعر انقلاب» دار فانی را وداع گفت

اسکای نیوز