اسامی ۱۴ بازیکن تیم ملی ایران اعلام شد

اسامی ۱۴ بازیکن تیم ملی ایران اعلام شد

سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی ۱۴ بازیکن را برای شرکت در سه مسابقه هفته دوم لیگ جهانی اعلام کرد که بر اساس آن مهدی مهدوی در فهرست هفته دوم حضور نخواهد داشت.

اسامی ۱۴ بازیکن تیم ملی ایران اعلام شد

(image)

سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی ۱۴ بازیکن را برای شرکت در سه مسابقه هفته دوم لیگ جهانی اعلام کرد که بر اساس آن مهدی مهدوی در فهرست هفته دوم حضور نخواهد داشت.
اسامی ۱۴ بازیکن تیم ملی ایران اعلام شد

اسکای نیوز